CASM342 Проект: Рисуван анимационен филм ІІ част

Анотация:

По предварително одобрения сценарий за дипломен проект, студентът изработва практически част от филмовия си проект.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да реализират анимационен филм по зададена тема.


Предварителни изисквания:
Успешно завършен курс по “Карикатура, илюстрация и комикс”, “Типаж, декор и сториборд” и "Класическа анимация".

Компютърна грамотност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Студентите изработват компановките и първите кадри с груба анимация по сценария, одобрен в аудиторния курс.

Литература по темите:

• Brian Lemay – “Анимационен типаж”

• Tony White – “Анимационен типаж”

• Jack Hamn – “Как се рисува анимация”

• Хук Кандл – “Анимационна библия”

• Шандор Фея – “За анимацията въобще”

• студии на Джак Хемм, Били Уайт, Джон Халас и др.

• Както и всички приказки за деца от: Братя Грим, Андерсен, Даниел Дефо, Хана и Барбара и др.

ФИЛМИ:

• Ян Леница – Полша;

• Ричард Чакала – Полша;

• Тодор Динов, Иван Веселинов, Стоян Дуков, Анри Кулев, Бойко кънев, Георги Чаушев;

Средства за оценяване:

Практически изработени типаж, декор и сториборд. Реализирани няколко компановки и/или няколко секунди с черно-бяла анимация по проекта.