CASM324 Семинар: "Short film" - производство

Анотация:

На семинара се разглеждат и обсъждат проектите за авторски филм на студентите и проблемите на тяхната реализация.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
проф. Иван Веселинов  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да реализират проект за авторски анимационен филм.


Предварителни изисквания:
Успешно завършен курс по “Карикатура, илюстрация и комикс”, “Типаж, декор и сториборд” и "Класическа анимация".Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Конферанс върху представените от студентите сценарии или сторибордове. Обсъждане на отделните стъпките при производството на анимационни филми от началния етап - драматургия на кратките форми, пластично решение, типаж, композиция, сториборд, режисура.

Литература по темите:

• Brian Lemay – “Анимационен типаж”

• Tony White – “Анимационен типаж”

• Jack Hamn – “Как се рисува анимация”

• Хук Кандл – “Анимационна библия”

• Шандор Фея – “За анимацията въобще”

• студии на Джак Хемм, Били Уайт, Джон Халас и др.

• Както и всички приказки за деца от: Братя Грим, Андерсен, Даниел Дефо, Хана и Барбара и др.

ФИЛМИ:

• Ян Леница – Полша;

• Ричард Чакала – Полша;

• Тодор Динов, Иван Веселинов, Стоян Дуков, Анри Кулев, Бойко кънев, Георги Чаушев;

Средства за оценяване: