CASM316 Режисура на анимационния филм II част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите в теоретично-практичен план с режисурата на анимационния филм за реализиране на филми с високохудожествена визуална и пластична култура и разкриване на още по-широки възможности пред студентите за разширяване кръга на тяхната практическа реализация.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ще ползват професионални познания и умения при режисиране на самостоятелен авторски анимационен филм.

2) могат:

да владеят кинотехнологията и спецификата на класическия анимационен филм;

да прилагат в професионален план усвоената дисциплина във всички области на електронните медии, продуцентските и рекламни къщи, издателства и студия за графичен дизайн и реклама;
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: по кинодраматургия, писане на анимационен сценарий, изготвяне на сториборд.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Преговор на темите и работата по индивидуалните проекти на студентите от предходния семестър.
  2. Връзка между драматургичния материал и режисьорското решение.
  3. Работа по разкадровката на основната идея.
  4. Крупности на плановете.
  5. Композиционни решения.
  6. Посоки.
  7. Монтажни връзки.
  8. Работа по общата композиция на филма.
  9. Примерен сториборд.
  10. Финално разглеждане и коментиране на студентските проекти.

Литература по темите:

1. Наша и чужда анимационна филмова класика и специализирана литература;

2. Чужда анимационна класика и литературни източници – Роби Енглерт – Швейцария; Боривой Долникович – Хърватска; Норщейн – Русия; Джон Халас - Англия

3. John Halas – Film animation a simplifield approach

4. Giannalberto Bendazzi – One hundred year of cinema animation

5. Jack Hamm – How to draw animation

6. Sergio Micheli – Cinema di animazione in Bulgaria

7. Хук Кандл – “Анимационна библия”

8. Шандор Фея – “За анимацията въобще”

9. Студии на Били Уайт, Джон Халас и др.

10. Както и всички приказки за деца от: Братя Грим, Андерсен, Даниел Дефо и др.