MHRB329D Семинар: Развитие на лидерски умения

Анотация:

Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: