DIHB011 Проект "Модели на реалистична визуализация" (Realistic Visualization Models)

Анотация:

Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Станислав Иванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: