CSCB698 Проект: Скриптови езици

Анотация:

Да се разработи самостоятелна работа на скриптовия език PHP

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

 Делян Керемедчиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Програмиране на PHP
Предварителни изисквания:
Да могат да работят с HTML

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа