CSCB688 Скриптови езици за Интернет (PHP)

Анотация:

Основна цел на курса е да се овладеят принципите на програмирането и основите на езика PHP.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

 Делян Керемедчиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат

- да разработват приложения на PHP

- да намират ресурси, с помощта на които да разработват сами и по-сложни приложения
Предварителни изисквания:
Базови знания по програмиране и по структурния език HTML

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Въведение в скриптовите езици
 2. 2. Променливи в PHP
 3. 3. Контролни структури
 4. 4. Функции, вградени в езика
 5. 5. Функции, свързани с web
 6. 6. Потребителски функции
 7. 7. Обектно-ориентирано програмиране
 8. 8. Свързване и работа с MySQL бази данни
 9. 9. Работа с файловата система
 10. 10. Обработка на графични файлове
 11. 11. MVC в уеб приложенията
 12. 12. Основи на Laravel framеwork
 13. 13. Конфигурация на среди за разработка, тестване и продукционна среда. Базово рутиране.
 14. 14. Контролери, модели, изгледи в Laravel.
 15. 15. Представяне на проекти

Литература по темите:

PHP 8 - практическо програмиране в примери, D. K. Academy, ISBN 9786197586565