MUSB959 Практика - Теренна фолклористика - II част

Анотация:

Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георг Краев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: