MUSB006FM Фолклорни музикални изкуства

Анотация:

Овладяване на съвършена гласова постановка в определен певчески стил,певчески похвати и характерна фонетична определеност. Постигане на традиционно творческо изпълнение на народната песен.Изграждане на професионални певчески навици,постигане натехника и култура на пеенето.Изграждане на собствен репертоар.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

 Нелка Петкова  
проф. Георги Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Каква е спецификата на пеене и характерната фонетична определеност в различните фолклорни области.

2) могат:

• Да постигнат традиционно творческо изпълнение на народната песен.

• Да изградят професионални певчески навици и култура на пеене.

• Да дешифрират и интерпретират песенен материал.

• Да създадат свой собствен репертоар.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат изявен интерес към българската народна песен, да притежават музикални и вокални дарования, творчески данни и вътрешноемоционална нагласа. Успоредно изучаване на солфеж и теория на музикалните елементи

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Класификация и разпространение на народните песни. Характерни примери. Разучаване по слух на обредна песен
 2. Разучаване на обредна песен по ноти. Начални упражнения за изравняване на певческия диапазон
 3. Разучаване на хороводна песен по ноти. Упражнения за утвърждаване на стиловата звучност
 4. Затвърждаване на разучената песен. Поставяне на текста. Упражнения за изравняване на лесно озвучими вока
 5. Разчитане по ноти и с текст на хороводна песен. Упражнения за усъвършенстване на по-трудно озвучими вокали
 6. Разчитане на prima vista с ноти и тескт – песен в равноделен размер. Упражнения за изразяване на целия певчески диапазон
 7. Усъвършенстване на разчитането на prima vista с тескт и ноти. Упражнения за точно фиксиране на кякои интервали във възходяща посока
 8. Разчитане на песен в 5/8 по ноти и с текст. Упражнения за фиксиране на някои интервали в низходяща посока
 9. Упражнения за правилно дишане и фразиране. Затвърждаване на някои от разучени песни – вокално изразяване и орнаментика
 10. Разучаване по ноти на песни в равноделен резмаре. Комбинирана орнаментика. Работа с вокализи – II етап
 11. Вокализите за народните певци и певици – средство за усъвършенстване на народния певец. Разчитане на вокализи – I етап
 12. Комбинирана орнаментика. Работа с вокализи
 13. Упражнения за разпяванев неравноделни размери. Разучаване на песен в неравноделен размер. Работа с вокализи
 14. Затвърждаване на разчетена песен. Вокализ
 15. Преговор на песенния материал. Изпълнение на вокализ със съпровод на пиано

Литература по темите:

• Хаджиев, П. – Шопов,К. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Музика” С 1978

• Кушлева, А.- Кушлева,Ст. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Музика” С 1974

• Диамандиев, Асен. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Наука и изкуство” С 1974

• Чивчиева, Цв. – Имандиева,В. Солови народни песни със съпровод на пиано. ДИ”Музика” С 1975

• Прашанов,Тодор. Солови народни песни със съпровод. ДИ”Наука и изкуство” С1974

• Шопов, К. Български народни песни и хора ИК „Фортуна прес” 2006

• Стойков, Н. Солови народни песни със съпровод на народен оркестър. ДИ „Музика” С 1975

• Иванова, Д . Солови народни песни със съпровод на пиано. АКТ „Мюзик” Пловдив 2001

• Георгиева, Р. Популярни народни песни със съпровод на пиано. Част първа- Тракия АМТИИ Пловдив 2006

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се формира на базата на изпълнението на текущи практически задания.При липса на текущи оценки- студентът се явява на устен практически изпит.