MUSB938 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІ част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Бакалавърска програма „Музика“. Курсът е II част от серия от 4 извън аудиторни курса разпределени в 5, 6, 7 и 8 семестри от обучението на студентите.

В тази четвърта част работата на студентите е насочена към практическата реализация в артистични изяви организирани от програмата или департамента като концерти, музикално ателие, участие в проекти в представянето на творческия резултат от обучението им в предишните семестри, в неговото менажиране, промотиране и разпространение.

Курсът има за цел да развие и задълбочи познанията на студентите в областта на музикалните и музикално-сценичните изкуства, да активизира тяхната предприемчивост.

Основните направления на курса са практически. В практическата част студентът изучава инструментално или вокално изпълнителско майсторство, както и има възможност да усъвършенства актьорските и пластическите си умения. Спрямо желанието и възможностите на конкретния студент, той получава квалифицирано обучение и условия за реализиране на уменията си.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни поведенчески умения, които да допълват теоретичните им познания.

• Как сами да се справят и да разработват музикално-сценичен проект или собствена реализация.

2) могат:

• Да изпълнят вокални или инструментални произведения, съобразени с индивидуалните им възможности и желания.

• Да се включват в проекти към департамента или програмата.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.

• Да организират събитие в областта на музикалните и танцови изкуства.


Предварителни изисквания:
• Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на изграждането на проекта

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Участие в концерт от името на НБУ.
  2. Участие в музикален проект от името на НБУ.
  3. Организация на музикално събитие от името на НБУ.
  4. Озвучаване на мзуикално събитое на НБУ.
  5. Анализ на музикално събитие на НБУ.

Литература по темите:

Съставя се всеки семестър, индивидуално, спрямо интересите и възможностите на конкретния студент.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 60 %