MUSB649 Музикална фолклористика II част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

•Да запознае студентите с регионалното многообразие в българския музикален фолклор;

•Да даде системно познание за спецификата на отделните музикалнофолклорни диалекти в българския фолклор според определени музикални критерии за разграничаването им;

•Да даде информация за специфични музикални сфери като традиционния песенен фолклор на града и детския песенен фолклор;

•Да постигне способност за слухово разпознаване на принадлежността на фолклорните песенни и инструментални мелодии към определен музикалнофолклорен диалект.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•кои са показателите за разграничаване на музикалнофолклорните диалекти в България;

•какви са регионалните особености на музикалния фолклор в различни музикалнофолклорни области.

2)могат:

•да формулират музикалнодиалектните различия в българския фолклор;

•да анализират регионалната специфика в българската фолклорна музика;

•да разпознават принадлежността на фолклорната музика към съответния музикалнофолклорен диалект.


Предварителни изисквания:
•ориентация в отделните дялове на българския фолклор;

•общи познания в областта на музиката и/или музикално-танцовия фолклор.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Регионално многообразие на българския музикален фолклор.
  2. Музикалнофолклорни области
  3. Певчески и инструментални фолклорни изпълнителски стилове
  4. Регионална специфика на фолклорните музикални инструменти
  5. Функционална употреба на музикалните инструменти във фолклорната култура и професионалните оркестри за народна музика

Литература по темите:

Атанасов, В. Систематика на българските народни музикални инструменти. С., 1977.

Български градски песни. Съст. и студия Н. Кауфман. С., 1968.

Джуджев, Ст. Българска народна музика. Т. 1-2. С., 1980.

Кауфман, Н. Българската многогласна народна песен. С., 1976.

Кауфман, Н. Народната музика в Пиринския край. – Известия на Института за музика (ИзвИМ), 11, 1965.

Кауфман, Н. Пиринският фолклор и единството на българската народна музикална култура. – В: Единство на българската фолклорна традиция. С., 1989.

Кауфман, Н. Обредните песни на българите мохамедани. – ИзвИМ, 9, 1963.

Качулев, Ив. Български двугласни духови народни инструменти. Гайда и двоянка. – ИзвИМ, 11, 1965.

Качулев, Ив. Гъдулките в България. – ИзвИМ, 5, 1959.

Качулев, Ив. Звънчарството в гр. Гоце Делчев. – ИзвИМ, 2-3, 1956.

Качулев, Ив. Народните инструменти и инструментална музика на българите мохамедани в Родопите. – ИзвИМ, 8, 1962.

Качулев, Ив. Свиркарството в с. Шипка. – ИзвИМ, 2-3, 1956.

Качулев, Ив. Тамбурите в Разложко. – ИзвИМ, 1, 1952.

Комплексна научна Добруджанска експедиция през 1954 г. С., 1956.

Комплексна научна експедиция в Северозападна България през 1956 г. С., 1958.

Комплексна научна Родопска експедиция през 1953 г. С., 1955.

Комплексна научна Странджанска експедиция през 1955 г. С., 1957.

Комплексни научни експедиции в Западна България (Трънско – Брезнишко – Кюстендилско) през 1957 и 1958 г. С., 1961.

Стоин, Е. Музикалнофолклорни диалекти в България. С., 1981.

Тодоров, Т. Някои мелодически особености на родопската народна песен. – В: ИзвИМ, 8, 1962.

Тодоров, Т. По въпроса за зараждането на фолклорномузикалните диалекти. – В: Българско музикознание. Т.1. С., 1971.