ACTR724 Проект: Драматургични сцени - съвременна драматургия(представление).

Анотация:

Курсът включва анализ и репетиции за реализация на откъс от съвременна пиеса на театрална сцена пред публика.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

проф. Ева Волицер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: самостоятелно да анализират съвременен драматургичен текст.

2) могат: да реализират практически откъс от пиеса на базата на действен анализ.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения: да анализират съвременен драматургичен текст от перспективата на различни стилови характеристики.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Пиеси: Юджин О’Нийл, Артър Милър, Тенеси Уилямс

Допълнителна:

Дейвид Мамет, Нийл Саймън,

Средства за оценяване:

Две текущи и една крайна оценка.