ACTR723 Проект: Стилистичен етюд.

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА: Стилистичен етюд /етюд за стил/ е комбинация от физически упражнения и техники изучавани в Курс „Пластика на тялото.Пантомима. Фехтовка“ изпълнени в логическа последователност. Студентите сами избират тема, сами пишат сценария на етюда и го изпълняват самостоятелно или с партньор. Създаването и изпълнението стилистичния етюд превръща физическата техника от обикновено упражнение в актьорско действие.

Целта на обучението е студентите да извършват сложни физически действия в различни ракурси и каданси със смени в координатите на движение, като не „изпускат“ актьорската задача.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

 Иван Недялков  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: законите, по които се изгражда сценичното действие

2) могат: физически да въплътят собствен текст в логично и вярно действие на сцената
Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения: не е задължително

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна: К.С.Станиславски,“Работата на актьора над себе си“

Александър Илиев,“Мълчаливите птици“,1993г.

Средства за оценяване:

Практическа задач