ACTR722 Проект Вокална интерпретация.

Анотация:

Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: