ACTR718 Съвременен драматургичен текст. Действен анализ.

Анотация:

Курсът включва знание за същността на актьорското изкуство: Действеният анализ на драматургичен текст. А също и практическа реализация на действения анализ в съвременен драматургичен откъс от пиеса представен на сцена .

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

проф. Ева Волицер  д-р
 Николай Атанасов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: какво означава действеният анализ на драматургичен текст.

2) могат: да реализират самостоятелно действен анализ на откъс от драматургичен текст и да го интерпретират на сцената.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Студентите да имат знания и/или умения: да са преминали обучение в курсовете: „Актьорска техника. Сценично действие” и ”Класически драматургичен текст. Действен анализ”

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна: пиеси на Б. Брехт, Й.Йонеско, С.Бекет, Х.Пинтър

Средства за оценяване:

Две текущи и една крайна оценка