SOCB530 Практика по събиране и анализ на социологически данни

Анотация:

Социология

Преподавател(и):

проф. Георги Фотев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: