RUSB611 Лексикология и словообразуване

Анотация:

• Развиване на лингво и социокомуникативната компетенция

• Стратегии за успешна устна и писмена комуникация и ситуации на академично общуване

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Граматичната употреба на езиковите системи в определена комуникативна среда

2) могат:

• Да общуват с точност и да поправят грешките си;

• Да могат да предадат подробна информация

• Притежават добър запас от думи, за да се изразяват по въпроси, свързани с тяхната област;

• Да могат да пишат ясни и подробни текстове: съчинения, доклади и изложения по разнообразни теми.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Лексика на руския език. А.В.Калинин., М.,

• Учебник по лексика на руския език. М.Зозикова, М.Кузова, Р.Чобанова, ПУ.

• Практическа руска граматика. Емилия Гочева, лиана Гочева., С.

• Руската фразеология през огледалото на българския език. Стефка Георгиева. С.

• Речници: тълковни и двуезични