Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

Програмна схема

Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове

Практически курсове (кредитни)