Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

Програмна схема

Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)

Тренингови курсове