Невропсихология (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Програмна схема

Невропсихология (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

2-ри семестър