Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Програмна схема

Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

2-ри семестър