ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране

Анотация:

В курса студентите проектират дипломен проект по тема, зададена от ръководителя на дипломанта и обсъдена от преподавателите в департамента.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Зарко Узунов  
доц. Гергана Стефанова  д-р
преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р
доц. Климент Иванов  д-р
доц. Веляна Найденова  д-р
доц. Анна Аврамова  д-р
проф. Георги Георгиев  д-р
гл. ас. Весела Попова  д-р
доц. Пламен Рилски  д-р
проф. Пеньо Столаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Кандидат архитектите могат да проектират в идейна и работна фаза всякакъв тип сгради, реконструкция на сгради и съоръжения. Защитилите дипломна работа получават образователна степен "магистър" и професионална квалификация "архитект".
Предварителни изисквания:
Завършено семестриално обучение и взети кредити по всички проектантски дисциплини.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Задаване на задачата
 2. проучване
 3. клаузура по темата
 4. корекции и консултации
 5. корекции и консултации
 6. корекции и консултации
 7. корекции и консултации
 8. корекции и консултации
 9. корекции и консултации
 10. корекции и ккорекции и консултациионсултации
 11. корекции и консултации
 12. корекции и консултации
 13. корекции и консултации
 14. корекции и консултации
 15. обсъждане

Литература по темите:

• Steven Holl, PARALLAX, 2000, Princeton Architectural Press

• Гомбрих, Е. (1992), Изкуството и неговата история, Phaidon press Ltd Oxford

• Philip Jodidio, Contemporary California Architects,Taschen GmbH, Koeln 1995, ISBN 3-8228-8671-8

• Брус Брукс, Франк Лойд Райт, Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 954-9817-23-7

• Barbara Lamprecht, Richard Neutra, , Taschen GmbH, Koeln 2004, ISBN 3-8228-2773-8

• Philip Jodidio, 100 Contemporary Architects ISBN: 978-3-8365-0091-3, Taschen GmbH, Koeln 2004

• Aaron Betsky, Zaha Hadid – integral, , Thames & Hudson, 2009, ISBN 978-2-86364-194-1

• Siegfried Giedeon Пространство, време, архитектура –. Time, space, architecture, ISBN-10: 0674830407

• Rob Bevan, Architects today, Laurence King Publishing, 2006, ISBN 10: 1 85669 492 5

• Herman Hertzberger, Lecons d ‘architecture, Infolio edition, 2010 ISBN 978-2-88474-538-3

• Meredieu F, Histoire materielle et immaterielle de l'art moderne, Larousse,2004, ISBN 978-2-03-584321-0