TEAM117 Практика: Танц и театър – граници І част

Анотация:

Курсът продалжава работата от курс ТЕАМ107.Тук ще се изработи откъс от драматургичен материал или пиеса /по избор на студента/

прочети още
Театралнo изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
доц. Анна Пампулова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще придобият умения и знания в отделяне на границите в жанрове и стилистични инвенции в режисьорската работа. Разработването на образи в движенчески аспект, както и изцяло с танцови елементи
Предварителни изисквания:
Завършен курс ТЕАМ107 1 част

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Обсъждане и избор на материал за работа -жанр
  2. Избор на екип и разпределяне на роли
  3. Детайлно изработване на танцови и движенчески етюди от дадените образи в материала
  4. Свързване на всички компоненти до завършеност на откъса

Литература по темите:

Преподавателя изготвя препоръчани материали индивидуално за всяка година.