TEAM107 Танц и театър – граници І част

Анотация:

Курсът се занимава с изразните средства на тялото - режисьори и актьори ,как се формулират задачите на ръководещия проект спрямо жанра ,специфичния изказ и намерения на режисьорската идея.Изработване на движенчески етюди по дадена драматургия/по избор на студента/

прочети още
Театралнo изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
доц. Анна Пампулова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще овладеят специализиран език в режим на поставяне на спектакъл.Ще добият базисна практическа танцова техника .
Предварителни изисквания:
Препорачително е завършването на поне 4 семестъра на актьорска програма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Жанра "Танцов театър"- възникване и развитие в България
  2. Съвременни танцови техники - основни практически упражнения
  3. Обсъждане и избор на драматургичен материал за танцов етюд
  4. Изработване на танцови моменти от откъса и работа с текст

Литература по темите:

Х.Т Леман „Постдраматичен театър“

• R.Schechner ‘Performance theory”