LTIM260 Семинар: Използване на терминологични бази данни

Анотация:

Курсът цели>

- запознаването с типовете терминологични бази данни,техните особености и ползи в преводаческата работа.

запознаването студентите с начините за използване на тези ресурси критично и с разбиране.

създаване на умения за създаване на собствени банки

прочети още
Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р
преп. Нора Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• За наличните терминологични банки

• за възможности за поддържане на терминологичното единство в текста

2) могат:

• да извършват преводи с помощта на терминологични банки
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Търсене по ключови думи, филтриране на резултатите, Управление на терминологията по време на превода (съответствие с контекста, запазване на консистентността, записване на нови термини)

Литература по темите:

Byrne, Jody Scientific and Technical Translation Explained:A Nuts and Bolts Guide for Beginners, St Jerome Publishing 2012

• Terminator http://www.term-minator.eu/en_glossa.html

• Corpora http://www.natcorp.ox.ac.uk/

• THE IMPORTANCE OF TERMINOLOGY http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/pointer/report/section1.html