TRSM007 Практика: Преводачески софтуер (SDL TradosStudio, SDLMultiTerm, Deja vu)

Анотация:

Да даде възможност на студентите да приложат на практика знанията си за преводачески софтуер, за интерфейса и възможностите, за преносимостта на преводачески памети и съчетаването на уменията за ползване на различни продукти.

прочети още
Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

За различни софтуерни продукти в полза на преводача: Trados, Déjà vu, Matecat, Wordfast и други.

за инсталиране и работа с продуктите в помощ на преводача

2) могат:

да ползват софтуерните продукти с лекота и увереност, доколкото те подпомагат работата


Предварителни изисквания:
Владеене на чужд език на ниво не по-ниско от Б2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Софтуерни продукти: Trados, Déjà vu, Matecat, WordFast

Бази съдвоени преводи:

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources_en