TRIM243 Превод на юридически текстове – немски език

Анотация:

Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса: