TRSM207 Семинар: Записки в консекутивния превод

Анотация:

да представи основни принципи за водене на записки при консекутивен и двустранен (билатерален)превод;

- да изгради основни умения за водене на записки при консекутив;

- да подготви студентите за занятията по устен превод;

прочети още
Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Преподавател(и):

доц. Борис Наймушин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса имат знания за:

· основните принципи на преводаческото писмо;

· начините за създаване на собствени съкращения за записване;

и могат:

· да водят записки като използват преводаческо писмо;

· могат да записват текст с дължина до 3 мин.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Задачи за самостоятелна работа