STYM108 Самостоятелна работа: Култура и мода

Анотация:

Целта на курса е да провокира студентите самостоятелно да проучат, анализират и разработят дизайнерска стайлинг концепция с влияние от исторически период и личност. Студентите правят проучване по зададена конкретна тема от изучаваните исторически периоди като търсят визуално-илюстративни вдъхновения в различни области.

прочети още
Мода, стайлинг и бизнес стратегии

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р
проф. Елена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

пестеливо и естетично да ползват богатото историческо наследство – облекла, бродерии и украси, накити, предмети на бита

характерните облекла и култури от различните исторически епохи

2) могат:

да създават концепции и проекти на основата на историческите костюми, накити, плетива, бродерии и украшения, които звучат съвременно.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проучване на литература по тема
  2. Анализ на характерните елементи
  3. Изграждане на концепция
  4. Стайлинг проект
  5. Стайлинг проект

Литература по темите:

Вернекинк, Л. История на облеклото, 1933

О`Хара, Дж. Енциклопедия на модата, 1995

Хэролд, Р. Костюмы народов мира, 2002

Bohen, M. von, Die Mode: 1 – 7, 1963

Ellridge, A. Mucha, 1992

Fenling, U. Kostumkunde, 1980

Halbreich, Wadyka Der Fashion Guide, 1999

Hansen, H. Histoire du costume, 1956

Laver, J. A Concise History, 1979

Laver, J. Costume and Fashion a consuse History

Kubalova, L. Das grosse Bilderlexikon der Mode, 1981

Lehnert, G. Mode, 1998

Loschek, I. Reclams Mode- und Kostumlexikon, 1999