STYM104 Модна публицистика и онлайн преса

Анотация:

Мода, стайлинг и бизнес стратегии

Преподавател(и):

 Мария Телбис  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: