ENGB594 Проект: "Превод на научно-популярен текст"

Анотация:

• да запознае студентите с особеностите на превода на научно-популярен текст;

• да въведе умения за боравене с основните понятия и термини в различни специализирани области;

• до подпомогне студентите в изграждането на собствени терминологични банки;

• да запознае с възможностите за поддържане непротиворечива терминология при превода;

• да разшири способностите на студентите да се запознават с различни тематични области, за да произвеждат качествени преводи

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

гл. ас. Амелия Марева  
доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• за средства за изграждане на концептуални рамки от понятия в дадена област за целите на превода

• за възможности за поддържане на терминологичното единство в текста

2) могат:

• да извършват специализирани преводи


Предварителни изисквания:
Ниво на владеене на английски език С1

познания за превода като комуникативна дейност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Преводна еквивалентност
  2. понятийна съотносимост
  3. функционална съвместимост

Литература по темите:

Olohan, Maeve, Salama-Carr, Myriam (eds.) Science in Translation St Jerome Publishing 2011

• Terminator http://www.term-minator.eu/en_glossa.html

• Corpora http://www.natcorp.ox.ac.uk/

• THE IMPORTANCE OF TERMINOLOGY http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/pointer/report/section1.html