ENGB593 Проект: "Великобритания - литературни и култирни традиции"

Анотация:

Англицистика

Преподавател(и):

проф. Албена Бакрачева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: