CREM057 Проект: Литературата и другите изкуства-взаимодействия

Анотация:

Театралнo изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Емилия Дворянова  д-р
доц. Мария Огойска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: