TEAM118 Практика: Социална работа и социални дейности за артисти

Анотация:

Театралнo изкуство и общество

Преподавател(и):

гл. ас. Румен Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: