MICR066 Практика „Таксономично определяне на бактериите“

Анотация:

Микробиология

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р
доц. Михаил Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: