MICR019 Молекулярна диагностика на патогенните бактерии

Анотация:

Микробиология

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р
чл. кор. Христо Найденски  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: