MICR010 Практика “Микробна биохимия“

Анотация:

Практиката по Микробна биохимия представлява практическата част от знанията и уменията, които студентите трябва да усвоят по свързаната теоретична дисциплина. Акцентът е поставен именно върху практическите умения и работата в лаборатория с основни методи и похвати, които позволяват да се разкрие физиолого-биохимичния апарат на микроорганизмите и връзката с биохимичните и ензимологичните механизми.

прочети още
Микробиология

Преподавател(и):

доц. Йована Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

за специфичната роля на микроорганизмите в биосферата, в медицината и в биотехнологията; за основните биохимични закономерности и механизми, които са предпоставка за успешното изпълнение на тази роля; за генетичната и логическа връзка между микробиология и биохимия

2) могат:

да планират и извършват биохимичното охарактеризиране на микроорганизмите, използвайки основни параметри; да прилагат биохимични техники при идентификацията на микроорганизми и да използват подходящи щамове микроорганизми за изследване на основни биохимични закономерности


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Познания по биология от гимназиалния курс

- Курс по микробиология в бакалавърска степен

- Курс по биохимия в бакалавърската степен

- Теоретичната дисциплина Микробна биохимияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Общ преглед на катаболитните процеси при микроорганизмите и на ролята им за качеството на околната среда - култивиране на микроорганизми, методи и подходи за изучаване на катаболизма.
  2. 2. Общ преглед на анаболитните процеси при микроорганизмите и на основните механизми, регулиращи микробния метаболизъм.