MICR003 Състав и биологична стойност на храните и напитките

Анотация:

Микробиология

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р
доц. Галина Сачанска  д-р
доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: