MICR002 Общи принципи на класификацията на бактериите. Определител на Бърджи. Молекулярна таксономия. Таксономия на бактериите - I

Анотация:

Микробиология

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р
доц. Михаил Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: