SHEB112 Career development and planning

Анотация:

Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

ас. Мария Тумбева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: