SHEB110 Development of Early Career Skills

Анотация:

Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

 Aggeliki Papakonstantinou  
ас. Мария Тумбева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: