OOOK051 Старогръцка култура

Анотация:

От 2011 г. курсът се предлага и във варианта “пътуващ курс” както за есенния, така и за пролетния семестър.

Курсът има за цел да запознава студентите с различни етапи на старогръцката култура на място, като използва директни сведения, наблюдение на артефакти в музеи, посещение на важни и известни със своята стойност археологически места в Гърция, срещи с професионалисти, изучаващи древната история по места, където студентите да могат не само да видят резултатите от специализираните изследвания, но и да чуят коментарите им в мини-лекции и да могат да зададат въпроси, които ги интересуват.

В този смисъл курсът предлага практическо овладяване на материята на достатъчно високо ниво и следователно може да бъде предлаган и в трите факултета на НБУ.

Курсът, бидейки мобилен, ще предлага всеки път различни маршрути и срещи с различни специалисти.

Курсът ще се води през пролетния семестър като обикновен общообразователен курс, но освен това ще се предлага и като “Пътуващ курс”, както през есенния, така и през пролетния семестър.

За да могат студентите, които се записват в този курс, да получат по-всеобхватна представа за предмета на курса, всяка година маршрутът ще се променя.

Има четири предложения за основни маршрути: 1) Крит 2) Микена, Пилос, Тиринт 3) Атина, Делфи, Елевсина 4) Северна Гърция: Самотраки, Зоне, Абдера, Тасос, Солун.

В курса се обръща особено внимание на основните понятия и реалии на старогръцката култутра. Студентите се запознават с всички важни събития и културни феномени като се почне от времето на най-древната Микенска епоха, засвидетелствана в глинените плочки, изписани със знаците на линейното писмо Б.

Освен лекции курсът предполага и активно участие на студенти със свои реферати, есета и презентации.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

проф. Петър Димитров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

знаят

• Основните особености на старогръцката култура

и могат

• Да анализират ситуация или текст от дадено произведение на литературата или изкуството.


Предварителни изисквания:
Не са необходими, но работно владеене на западен език и/или старогръцки, съответно новогръцки, и латински биха улеснили разбирането и усвояването на материята.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Всички материали публикувани в Мудъл.

Основни на български език:

1. Б.Богданов. Старогръцка култура.

2. Б.Богднов. Култура, общество, литература.

3. Ж.-П.Вернан. Индивидът, смъртта, любовта:себе си и другият в древна Гърция.(L'individu, la mort, l'amour: soi-meme et l'autre en Grece ancienne (Paris), 1989 )

4. Ф. Полиняк. Раждането на гръцкия град.

5. П.Димитров. Индоевропейски езици и култура.

Средства за оценяване:

Тест, есе, реферат, презентация.