TCMB021 Инсталиране и конфигуриране на компютърни системи

Анотация:

Курсът има за цел да даде познания на студентите относно основните принципи и механизми за инсталиране и конфигуриране на компютърни системи. Да представи подходите за работа с компютър и неговите компоненти. Разглеждат се основните съставни части на компютърните системи – дънна платка, централен процесор, оперативна памет, дискови устройства, допълнителна памет, захранващи блокове и устройства, батерии, монитори, периферни устройства и други. Представят се видовете процеси, комуникации и режими на работа на компютърните системи. Конфигурират се компютърни системи. Провеждат се упражнения по тестване и мониторинг на основния компютърен и мрежови хардуер. Реализират се практически занимания за усвояване на знанията по инсталиране и конфигуриране на компютърни системи и други.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти -

ще знаят:

• да прилагат фундаментални и интердисциплинарни знания в областта на компютърните и комуникационни системи.

ще могат:

• да придобият умения в инсталирането и конфигурирането на компютърни системи

• да прилагат знанията в по-нататъшното си образование с цел получаване на ефективно обучение.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания по физика и електротехника.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в компютърните системи и основни блокове
 2. Компоненти на компютърните системи и процеси на работа. Дънни платки. Шини и контролери. Интерфейси, портове, сокети и панели.
 3. Централен процесор и охладителна система. Основни параметри и характеристики. Процеси на работа и функционалност.
 4. Компоненти за съхранение на данни. Видове памети и дискови устройства. Режими на работа и функционалност.
 5. Захранващи блокове и батерии. Видове и компоненти. Конектори и режими на работа.
 6. Монитори и видеоконтролери. Интерфейси и основни характеристики. Функционалност и процеси на работа.
 7. Периферни устройства. Видове и основни компоненти. Процеси на работа и функционалност.
 8. БИОС и софтуер за компютърни системи. Основни елементи и функционалност.
 9. Инсталиране и конфигуриране на хардуерни компютърни компоненти. Тестване и мониторинг на компютърни системи.
 10. ТЕСТ
 11. Практически занимания по инсталиране и конфигуриране на дънни платки, процесори и захранващи блокове
 12. Практически занимания по инсталиране и конфигуриране на мрежови и видеоконтролери
 13. Практически занимания по инсталиране и конфигуриране на дискови устройства
 14. Практически занимания по инсталиране и конфигуриране на преносни среди и интерфейси
 15. Практически занимания по тестване и мониторинг на компютърни системи

Литература по темите:

Електронни учебни помагала и записки на лектора

"Upgrading and Repairing PCs" от Scott Mueller

"Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface" от David A. Patterson и John L. Hennessy

"Build Your Own Gaming PC: The step-by-step manual to building the ultimate computer" от Adam Barnes

"PC Hardware in a Nutshell: A Desktop Quick Reference" от Robert Bruce Thompson и Barbara Fritchman Thompson

"The Art of Electronics" от Paul Horowitz и Winfield Hill

The Intel Microprocessors" от Barry B. Brey

"Computer Architecture: A Quantitative Approach" от John L. Hennessy и David A. Patterson

"Inside the Machine: An Illustrated Introduction to Microprocessors and Computer Architecture" от Jon Stokes

Средства за оценяване: