PSYB016 Участие в поведенчески експерименти

Анотация:

• Целта на курса е студентите да получат собствен опит и да се запознаят с основните процедури за провеждане на поведенчески експерименти в областта на психологията.

• Също така целта е да се запознаят с някои от основните методи за събиране на данни при поведенчески експерименти - въпросници (онлайн и на хартия), измерване на поведението, измерване на време на реакция, проследяване на погледа, запис на физиологични показатели.

• Студентите участват в психологическите изследвания, провеждани в Лабораторията по експериментална психология, Лаборатория по невронауки, Лабораторията за изследване на решенията и поведението

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Евгения Христова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р
гл. ас. Кирил Костов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти имат познания за основните методи, които се използват за събиране на данни при поведенчески експерименти в областта на психологията.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Процедура на участие в текущите изследвания и оценяване.
  2. Участия в изследвания в Лабораторията по експериментална психология
  3. Участия в изследвания в лаборатория

Литература по темите:

• Кентауиц, Б., Родигър, Х. Елмс, Д. (2011). Експериментална психология. София, Изток-Запад.

Средства за оценяване:

Практическа задача - 100%