MUSB001W Духови инструменти

Анотация:

Курсът включва 30 часа лекции – индивидуално обучение на всеки студент, в зависимост от нивото на развитие, до което е достигнал. Към него има и участия в продукции и концерти.

Усъвършенстване на знанията и уменията на студентите, съпроводено с много сценични изяви (продукции, концерти) за натрупване на сценичен опит. Свирене с духов оркестър, като солист и оркестрант.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Явор Желев  
проф. Луиза Селло  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да Формира и развие у студентите изпълнителски умения в тяхната бъдеща дейност.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат базови знания по солфеж и музикална теория, както и технически инструментални умения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Постановка
  2. Дишане
  3. Гами
  4. Етюди
  5. Технически упражнения
  6. Пиеси
  7. Концерти

Литература по темите:

Съпътстваща материала по курса.

Три текущи оценки през семестъра върху самостоятелната работа на студента и работата му по време на лекциите както и участие в концерти и продукции.

Средства за оценяване:

Две текущи оценки през семестъра върху самостоятелната работа на студента и работата му по време на лекциите както и участие в концерти и продукции.