MUSB058 Базов инструмент

Анотация:

Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Златка Златкова  д-р
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
 Милко Милков  д-р
гл. ас. Ана Линчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: