BUBB105 Икономически основи на бизнеса

Анотация:

Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Виктор Аврамов  д-р
гл. ас. Екатерина Цветанова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: