SHEB201 Принципи на управлението

Анотация:

Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

Преподавател(и):

 Dr. Evi Mattheopoulou  
доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: