EDUB105 Дизайн мислене за насърчаване на мотивацията и образователните постижения в начален курс

Анотация:

Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

 Лъчезар Африканов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предизвикателства и тенденции в развитието на педагогическите подходи в начален етап
 2. Проектното учене в начален етап
 3. Същност и произход на дизайн мисленето и прилагане на дизайн мисленето в образователна и обучителна среда
 4. Същност и ползи от прилагане на методологията Дизайн за промяна в начален етап – част 1
 5. Същност и ползи от прилагане на методологията Дизайн за промяна в начален етап – част 2
 6. Същност и основни приложения на „Карта на горещите точки“
 7. Същност и основни приложения на „Емпатична карта“ – част 1
 8. Същност и основни приложения на „Емпатична карта“ – част 2
 9. Същност и основни приложения на „Интервю със заинтересовани страни“ – част 1
 10. Същност и основни приложения на „Интервю със заинтересовани страни“ – част 2
 11. Същност и основни приложения на „Макетни визуализации на решението“ – част 1
 12. Същност и основни приложения на „Макетни визуализации на решението“ – част 2
 13. Същност и основни приложения на „План за действие по реализиране на решението“
 14. Представяне на резултатите от процес на дизайн мислене – част 1
 15. Представяне на резултатите от процес на дизайн мислене – част 2