LEAB006 Практически курс по френски език

Анотация:

• Компетенции /знания и умения/ по френски език на ниво А1

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Емануела Чичова  д-р
гл. ас. Любомира Вълчева-Нъндлол  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основни лексикални и граматични особености на фр.език, съответстващи на ниво А1 от Европейската рамка

• ………………………………………………………………………………..

• …………………………………………………………………………………..

2) могат

Да прилагат усвоеното на практика


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Чаушев, А., Практическа граматика на френския език, Летера, софия, 1998.

• Grammaire pratique du francais contemporain, I,II,III, Paris, Sorbonne

• …Alter Ego A1

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25%

ПОРТФОЛИО 25%